Главно меню
Меню 2

Учене в толерантност

Учене в толерантност

Хотелско настаняване, логистика и организационно-техническа дейност при провеждането на 16 модулни обучения и две конференции и обмяна на опит и споделяне на добри практики с Кралство Дания” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 „Хотелско настаняване, логистика и организационно-техническа дейност при провеждане на 16 модулни обучения по проект „Учене в толерантност” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на директори, педагогически съветници, учители, училищни психолози, началници и експерти от РИО на МОН, организиране и провеждане на две конференции – на пресконференция за запознаване на обществеността с проекта и на национална заключителна конференция“ във връзка с изпълнението на проект: “Учене в толерантност“, финансиран по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“         Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), включващо логистично осигуряване провеждането за 16 модулни обучения в страната – хотелско настаняване; автобусен транспорт; кетъринг за целия престой – закуски, обеди и вечери, кафе-паузи; учебни зали за обучението с цялостно техническо оборудване – мултимедийна техника, екран, лаптоп, озвучаване, флипчарт; регистрация на участниците,  видео и фотозаснемане и медийно отразяване на мероприятието.

Сподели публикация