Главно меню
Меню 2

Проект „Повишаване на капацитета на преподавателите в Медицински университет – Пловдив

Проект „Повишаване на капацитета на преподавателите в Медицински университет – Пловдив в обучение с фокус върху здравната информираност на ромската общност“

В рамките на само малко повече от един месец „Ваканция“ ООД успешно изпълни всички дейности по поръчка по открита процедура с предмет: „Организиране и провеждане на изнесени семинари” по проект „Повишаване на капацитета на преподавателите в Медицински университет – Пловдив в обучение с фокус върху здравната информираност на ромската общност“ се финансира по Програма BG09 “Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 по мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество“.

Предметът на изпълнената обществена поръчка бе: организиране и провеждане на изсенени семинари по две дейности на реализираният от Медицински университет – Пловдив (МУ-Пловдив) проект, финансиран в рамките на Програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – „Повишаване на капацитета на преподавателите в Медицински университет – Пловдив в обучение с фокус върху здравната информираност на ромската общност“. Организираните и проведени семинарни обучения бяха условно разделни на две групи: Първа група семинари – 7 изнесени семинара за повишаване нивото на компетентностите на български преподаватели и изследователи във висшето образование и науката по правилото „Обучители на обучители“ от норвежки лектори и експерти, както и Втора група семинари – 6 изнесени семинара за обучение на 300 представители на етнически групи от ромски произход от преподаватели-специалисти, обучени от лекторите-експерти.

В периода от 29.07.2016 г. до 21.08.2016 г. в Парк и СПА хотел „Екзотик“ 4*, село Марково, община Родопи и хотел „Финландия“, к.к. Пампорово, бяха проведени първата група от 7 изнесени тридневни семинара за повишаване нивото на компетентностите на български преподаватели и изследователи във висшето образование и науката по правилото „Обучители на обучители“ от 5 гост-лектори от страната донор и Научно–изследователски институт по Обществено здраве Осло, Норвегия. Тематиката на обученията бе, както следва: Специфика на обучението на етнически малцинства; Обучение за предотвратяване на вродени детски аномалии; Отглеждане на кърмачета; Обучение за ХИВ/СПИН; Обучение за чревни инфекции с диариен синдром; Семейно планиране; Обучение на ромската общност в областта на професионалното здраве. Общо в рамките на проведените 7 семинара бяха обучени и сертифицирани 68 български преподаватели и изследователи от Медицински университет – Пловдив.

В периода от 26.08.2016 г. до 04.09.2016 г. в к.к. Пампорово, хотел „Финландия“ 4*, бяха проведени втората група от 6 изнесени тридневни семинара за представители на етнически групи от ромски произход, които бяха обучени от преподаватели-специалисти, обучени в първите 7 семинара. Тематиката на втората група обучения бе, както следва: Обучение за предотвратяване на вродени детски аномалии; Отглеждане на кърмачета; Обучение за ХИВ/СПИН; Обучение за чревни инфекции с диариен синдром; Семейно планиране; Обучение на ромската общност в областта на професионалното здраве. В 6-те семинара бе повишено нивото на компетентностите и бяха сертифицирани общо 300 представители на групи от етническите малцинства от градовете Пловдив, Стара Загора и Кюстендил – по 50 лица от ромски произход във всеки един от семинарите.

При изпълнението на поръчката фирма „Ваканция“ ООД осигури цялостната логистика свързана с организирането и провеждането на семинарите – осигуряване на настаняване, осигуряване на зали, осигуряване на цялостно изхранване, осигуряване на кафе паузи, техническо осигуряване с конферентна и озвучителна техника, осигуряване на превод за чуждестранните лектори, осигуряване на комплекти обучителни и помощни материали, осигуряване на сертификати, както и осигуряване на организиран транспорт до местата на провеждане на семинарите и обратно.

Всички дейности по договора с Медицински университет – Пловдив бяха изпълнени в изключително кратки срокове, при това на високо професионално ниво и качество, в резултат на отличната работа на екипа на фирма „Ваканция“, както и добрата координация и оказаната подкрепа от страна на екипа по изпълнение на проекта от страна на Медицински университет – Пловдив.

Проект „Повишаване на капацитета на преподавателите в Медицински университет – Пловдив

 

Сподели публикация