Главно меню
Меню 2

Повишаване на квалификацията и професионализма на 300 служители от Агенция по заетостта

Повишаване на квалификацията и професионализма на 300 служители от Агенция по заетостта

Организиране на специализирано обучение, за повишаване на квалификацията и професионализма на 300 служители от Агенция по заетостта на тема: „Работа с трудни клиенти със специфични потребности“ – обособена позиция № 2 Агенция по заетостта, включващо логистично осигуряване провеждането на 10 броя специализирани обучения за по 30 участника всяко и продължителност 3 дни – хотелско настаняване в единични стаи, осигуряване на зали с пълно техническо оборудване – лаптоп, мултимедиен проектор, екран, флипчарт, изхранване – закуски, обяди и вечери за всички участници, кафе-паузи за всички участници, транспортни разходи.

Повишаване на квалификацията

Сподели публикация