Главно меню
Меню 2

Постижения на Ваканция ООД за 2015г.

  • Представителите на „Ваканция“ ООД отново бяха номинирани за членове на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020, като педставители на Българска федерация за пътнически транспорт.
  • „Ваканция“ ООД успешно покри всички критерии за получаването на статут на Специализирано предприятие, вписано в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, под № 307/14.04.2015 г.
  • От юни месец компанията е пълноправен член и на работодателската организация Националната федерация на работодателите на инвалиди, Удостоверение №37, а за своята активна дейност, в края на годината получи признанието на организацията и бе отличена с почетна грамота за реален принос за развитието на интеграцията на хората с увреждания в микропредприятие.

Сподели публикация