Главно меню
Меню 2

Новият Закон за обществени поръчки

Новият Закон за обществени поръчки и Правилника за неговото прилагане влизат в сила от 15 април 2016 г., тъй като беше обнародван в ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.                

НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И

ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ,

В СИЛА ОТ 15 АПРИЛ 2016 ГОДИНА

 

Сподели публикация