Главно меню
Меню 2

Национална кръгла маса за безопасен транспорт и транспортни политики на общините и държавата

Национална кръгла маса за безопасен транспорт и транспортни политики на общините и държавата

 На 05 Декември 2017 г., по инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал и Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта бе проведена национална кръгла маса посветена на мерките за безопасен транспорт и транспортните политики на общините и държавата при превоза на пътници. На събитието присъстваха представители на бизнеса, браншовите организации, синдикатите и неправителствени организации, а също така бяха поканени всички държавни институции, имащи отношение към проблема, за огромно съжаление на участниците и медиите, столовете на голяма част от министерствата останаха празни (Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика и др.). В това отношение прави чест на взелите дейно участие в дискусията представители на Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи и най-вече на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, която освен останалите служители бе представена от своя изпълнителен директор г-н Красимир Сребров.

Кръглата маса бе организирана във връзка със зачестилите инциденти с жертви на пътя и поради тази причина и поради тази причина дискусията се съсредоточи основно върху мерките за безопасен транспорт, мерките за здравословни и безопасни условия н труд, мерките за борба със сивия сектор и начините за възлагане осъществяването на обществен превоз на пътници.

Различните браншови организации се обединиха около идеята за по-качествено обучение за професионалните шофьори, професионализъм и култура на пътя, както и по-стриктен контрол от страна превозвачите и индивидуалната професионална отговорност на самите водачи, тъй като повечето пътно-транспортни произшествия не са от неупражнен контрол на пътя или техническа неизправност на автобусите, а от грешки на водачите и лошата инфраструктура.

Целият неправителствен сектор бе единодушен, че общоприетата европейска практика е на заводски произведени и типово сертифицирани автобуси без колани да не се поставят допълнителни такива, тъй като това няма да реши проблема с жертвите на пътя, а същевременно поставянето на колани за един 50 местен автобус би струвало между 3 и 4 000 лева. Във връзка с непрекъснато поставяните от държавата изисквания за допълнителни инвестиции в пътническия транспорт, фирмите от бранша поставиха въпроса, как и под каква форма сектора да получи целево финансиране, тъй като е единственият сектор изключен от финансиране по европейските програми, а същевременно е един от секторите с най-изразена социална функция.

 Отново в тази връзка бе поставен и въпроса за продължаващото с десетилетия възлагане на общественият транспорт от страна на общините за срокове от порядъка на 2, 3 или 5 години, по Закона за обществените поръчки, което води до ползването само на автобуси втора ръка, тъй като не позволява извършването на инвестиции в нови автобуси, поради невъзможност за възвръщане на инвестицията. От друга страна, съгласно нормативната уредба в Р България, възлагане осъществяването на обществен превоз на пътници би следвало да се извършва по Закона за концесиите – категорично потвърдено и от представителя на Министерския съвет, което би позволило сключването на дългосрочни договори (10 – 15 години) и би осмислило извършването на инвестиции в нови превозни средства.

От своя страна инж. Васил Пиронков председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи, заяви че е необходимо да се търси повече лична отговорност от водачите на автобуси, да се направи стратегия за обучението и подготовката на млади кадри, а също и да се предприемат мерки в рамките на сега действащото законодателство за ограничаване на сивия сектор в бранша, както и промяна на законодателството в посока даване повече правомощия на МВР и ИА “Автомобилна администрация”, за извършване на проверки на пътя на нелегалните превозвачи на пътници.

В заключение един от организаторите на кръглата маса Магдалена Милтенова – председател на Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта, каза че е се надява в резултат на проведената кръгла маса, всички участници да се обединят около идеята за сигурен и устойчив пътнически транспорт посредством дългосрочни договори в сектора на транспорта на пътници и подкрепа на държавата в транспортните политики, повече инвестиции в нова техника, подобрено законодателство в сферата, по-качествено образование за професионалистите в бранша, а от там и повишаване на сигурността на пътя и подобряване на условията на труд.

Сподели публикация