Главно меню
Меню 2

Курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия

Курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия

Логистично осигуряване провеждането на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет“- обособена позиция № 2 Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на 6 броя обучения в страната за по 24 участника всяко и продължителност 4 дни – хотелско настаняване в единични стаи, осигуряване на зали с пълно техническо оборудване – лаптоп, мултимедиен проектор, екран, флипчарт, лаптоп за всеки участник, интернет връзка с уникален публичен IP-адрес за всеки участник, изхранване – закуска, обяд и вечеря за участниците с нощувки, кафе-паузи за всички участници, транспортни разходи.

Курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия Курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия

Сподели публикация