Главно меню
Меню 2

Фирма „Ваканция” приключи изпълнението на европейски проект за обучението на директори, педагогически съветници, училищни психолози и учители, в който взеха участие над 1 000 човека

Фирма „Ваканция” приключи изпълнението на европейски проект за обучението на директори, педагогически съветници, училищни психолози и учители, в който взеха участие над 1 000 човека

На 19.03.2015 г., фирма „Ваканция“ ООД, приключи успешно последните дейности по изпълнението на договор от януари месец 2014 г., подписан с Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), „Хотелско настаняване, логистика и организационно-техническа дейност при провеждане на 16 модулни обучения по проект „Учене в толерантност” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на директори, педагогически съветници, учители, училищни психолози, началници и експерти от РИО на МОН, организиране и провеждане на две конференции – на пресконференция за запознаване на обществеността с проекта и на национална заключителна конференция“, в изпълнение на проект „Учене в толерантност“,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.02-0004-C0001, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.02-„Без граници-компонент 2“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Съгласно подписаният договор, изпълнението на проекта започна с провеждането на еднодневна пресконференция по проект „Учене в толерантност”, която бе проведена на 24.02.2014 г. По време на конференцията, на която бе обявен стартът на проекта, присъстваха над 30 участника, представители на Министерство на образованието, представители на УО, на регионалният инспекторат по образованието, на ЦОИДУЕМ, представители на датския партньор по проекта – Датския институт за правата на човека (ДИПЧ), както и представители на различните медии. Мероприятието бе проведено в парк-хотел „Москва“, където бе осигурена технически оборудвана зала, а конференцията завърши с обяд и коктейл.

Изпълнението на проекта продължи с провеждането на 16 модулни обучения по проект „Учене в толерантност”, в периода от 25.02.2014 г. до 06.06.2014 г. За този сравнително кратък период от време бяха проведени всичките 16 обучения на територията на цялата страна – Правец, Велинград, Арбанаси, Варна и Бургас. По време на тези интерактивни мероприятия бяха обучени над 800 човека от целевите групи по проекта – директори, педагогически съветници, училищни психолози и учители от 7 Общообразователни училища, 58 Специални училища, 260 Професионални училища и Професионални гимназии към МОН, второстепенни разпоредители на кредитни бюджети, началници и експерти на 28 РИО на МОН, като всичко това стана с помощта на квалифициран екип лектори, екипа на Възложителя от ЦОИДУЕМ и техния партньор по проекта – Датския институт за правата на човека.

Всяко едно от обученията бе 3 дневно за 50 човека, с осигуряване на настаняване и изхранване на пълен пансион на всички участницив хотели 4 и 5 звезди, като фирма „Ваканция” осигури безупречна логистика по провеждането на мероприятията – техническо обезпечаване (компютри, мултимедии, екрани, озвучаване, микрофони и др.); осигуряване на зали – по 3 броя за всяко обучение, изхранване – закуски, обеди и вечери, кетъринг и кафе паузи, транспорт за всички участници, фото и видео заснемане и др.

В резултат на проведените обучения бе повишената квалификацията на участниците в обученията за работа в толерантна среда, бяха създадени предпоставки да се подобри качеството на образованието и да се създаде подходящ психологически климат в училищата и изграждане като цяло на  по-толерантна среда в училище, подобряване на достъпа до качествено образование, подходящ социално-психологически климат в училище, както и гарантиране на образователните права на  учениците.

 Успешното приключване на проекта бе отбелязано с провеждането на 18-19.03.2015 г. на национална двудневна заключителна конференция по проект „Учене в толерантност” за 200 участника. Грандиозното мероприятие се проведе в хотел „Свети Спас“, 5* в гр. Велинград, като за всички участници бе осигурена по една нощувка в луксозният СПА хотел, както и изхранване включващо 2 обяда, 1 вечеря и по две кафе паузи на ден.

Заключителната конференция предизвика огромен интерес, поради което просторната зала на хотела бе препълнена от над 200 участника в проекта –  директори, училищни психолози и учители, представител на UNICEF, представител на Министерски съвет, представители на Министерство на образованието, представители на УО, на регионалният инспекторат по образованието, на ЦОИДУЕМ, представители на датския партньор по проекта – Датския институт за правата на човека (ДИПЧ) и представители на различни медии.

По време на конференцията бяха отчетени всички дейности извършени по проекта, като бяха представени изготвените материали по проекта – наръчник, заедно с комплект примерни упражнения и дейности за насърчаване, създаването на толерантна среда в училище. Отново бяха представени обменените добри практики и опит в насърчаването на толерантността, както между българските и датските участници, така и между представителите на отделните училища от различните части на страната.

Всички участници изказаха мнение, че такава обмяна на опит и добри практики с училища от страната и чужбина е изключително полезна и че този опит ще бъде приложен в различните части на България, посредством организирането на различни събития и мероприятия, свързани с ученето в толерантна среда.

Участниците останаха изключително доволни от цялостната организация и изпълнение на логистиката от фирма „Ваканция“ по време на целият проект, като препоръчаха на официалните лица да продължат провеждането на подобен род проекти и за в бъдеще, но вече с участието и на самите ученици и техните родители.

Сподели публикация