Главно меню
Меню 2

Какво постигна фирма Ваканция ООД през 2015г.?

КРАТКА РАВНОСМЕТКА НА ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА 

В резултат на упоритата и неуморна работа на екипа на „Ваканция“ ООД, през 2015 г. Компанията получи обществено признание и бе приета в редица престижни обществени органи и организации:

  • Представителите на „Ваканция“ ООД отново бяха номинирани за членове на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020, като педставители на Българска федерация за пътнически транспорт.
  • „Ваканция“ ООД успешно покри всички критерии за получаването на статут на Специализирано предприятие, вписано в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, под № 307/14.04.2015 г.
  • От юни месец компанията е пълноправен член и на работодателската организация Националната федерация на работодателите на инвалиди, Удостоверение №37, а за своята активна дейност, в края на годината получи признанието на организацията и бе отличена с почетна грамота за реален принос за развитието на интеграцията на хората с увреждания в микропредприятие.

 

През 2015 г. „Ваканция“ ООД се утвърди на българския пазар като един от основните изпълнители на комплексни логистични услуги, включващи организиране и провеждане на всякакви видове мероприятия: обучения в страната и чужбина; конференции; пресконференции; тим билдинги; транспорт, рекламни кампании, пътувания и настаняване в страната и чужбина; осигуряване на изхранване, кетъринг и кафе-паузи в страната и чужбина; техническо осигуряване на всякакви видове мероприятия с персонал, озвучителна техника, преводаческа техника, презентаторска техника, видео и фото заснемане; и др.

Ето само една част от дейностите, които   „Ваканция“ ООД  извърши през 2015 г.:

 

1. „Организиране на специализирани обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки“ Агенция по обществени поръчки (АОП) – Проведени 5 броя специализирани обучения за по 45 участника всяко и продължителност 3 дни – хотелско настаняване в хотели категория 5 *, самостоятелни стаи, изхранване – закуски, обеди и вечери на блок маса, кафе-паузи, осигуряване на зала с пълно техническо оборудване – лаптоп, мултимедиен проектор, озвучителна техника, екран, флипчарт, презентационни материали и химикалка за всеки участник, бадж за всеки участник, изработване на банери за всяко обучение, снимков материал, транспорт за участниците.

2. Организирано работно посещение  на Крайдунавските общини в Кметство Катания, Сицилия

3. Посещение на Busworld Mumbai в Индия като официални гости и медийни партньори

4. Участие в предизборна рекламна кампания на Георги Кадиев за кмет на София

РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ НА ГЕОРГИ КАДИЕВ
РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ НА ГЕОРГИ КАДИЕВ
рекламна кампания с открит автобус
Рекламна кампания с открит автобус

5. Участие като медиен партньор в най-голямото световно изложение за автобуси в Кортрайк, Белгия съвместно с наследницата на ерцхерцог Франц Фердинанд  – Принцеса Анита Фон Хохенберг

6. Организиране на опознавателни обиколки на София на чуждестранните участници в международен фолклорен конкурс „Златен прах”, организиран от община Челопеч

7. Участие в AAPEX и SEMA – най-голямото изложение за следпродажбено автомобилно обслужване в Америка с над 100 000 посетители  в Лас Вегас, САЩ

8. Организиране на образователни обиколки за деца в София

9. „Логистично осигуряване на провеждането на обучение за служителите на НАП на тема „Разработване и прилагане на Data mining модели чрез специализиран софтуер “Oracle Data miner”- обособена позиция № 2     Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на 1 брой обучение в София за 13 участника с продължителност 2 дни – хотелско настаняване в единични стаи, изхранване – закуска, обяд и вечеря за участниците с нощувки, кафе-паузи за всички участници, транспортни разходи.

10. „Логистично осигуряване провеждането на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет“- обособена позиция № 2 Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на 6 броя обучения в страната за по 24 участника всяко и продължителност 4 дни – хотелско настаняване в единични стаи, осигуряване на зали с пълно техническо оборудване – лаптоп, мултимедиен проектор, екран, флипчарт, лаптоп за всеки участник, интернет връзка с уникален публичен IP-адрес за всеки участник, изхранване – закуска, обяд и вечеря за участниците с нощувки, кафе-паузи за всички участници, транспортни разходи.

11. „Логистично осигуряване провеждането на специализирано обучение в областта на трансферното ценообразуване“ -обособена позиция № 2         Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на 7 броя обучения в страната за по 18-25 участника всяко и продължителност 4 дни – хотелско настаняване в единични стаи, осигуряване на зали с пълно техническо оборудване – лаптоп, мултимедиен проектор, екран, флипчарт, изхранване – закуска, обяд и вечеря за участниците с нощувки, кафе-паузи за всички участници, транспортни разходи.

12. „Обучение на специалисти по управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор“ – обособена позиция № 2        Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на 3 броя обучения в София за по 20 участника всяко и продължителност 4 дни – хотелско настаняване в единични стаи, осигуряване на зали с пълно техническо оборудване – лаптоп, мултимедиен проектор, екран, флипчарт, изхранване – закуска, обяд и вечеря за участниците с нощувки, кафе-паузи за всички участници, транспортни разходи.

13. „Логистично осигуряване на провеждането на обучение за повишаване знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване“- обособена позиция № 2 Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на 6 броя обучения в страната за по 20-25 участника всяко и продължителност 4 дни – хотелско настаняване в единични стаи, осигуряване на зали с пълно техническо оборудване – лаптоп, мултимедиен проектор, екран, флипчарт, изхранване – закуска, обяд и вечеря за участниците с нощувки, кафе-паузи за всички участници, транспортни разходи.

tochka_12_01

14. “Цялостно организиране на логистичните дейности за реализиране на обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика” – обособена позиция № 2 Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на 6 броя обучения за по 20-25 участника всяко и продължителност 4 дни – хотелско настаняване в единични стаи, осигуряване на зали с пълно техническо оборудване – лаптоп, мултимедиен проектор, екран, флипчарт, изхранване – закуска, обяд и вечеря за участниците с нощувки, кафе-паузи за всички участници, транспортни разходи.

15. „Провеждане на специализирано обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд“ – обособена позиция № 1          Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на четиридневно обучение за 15 служители – изготвяне на план график и програма за провеждане на обучението, осигуряване на учебни материали за всеки от участниците, разработване и предоставяне на анкетни карти, документи, удостоверяващи преминато обучение за всеки участник.

16. „Логистично осигуряване провеждането на обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд“ – обособена позиция № 2      Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на 1 брой обучение за 15 участника и продължителност 4 дни – хотелско настаняване в единични стаи, осигуряване на зали с пълно техническо оборудване – лаптоп, мултимедиен проектор, екран, флипчарт, изхранване – закуска, обяд и вечеря за всички участници, кафе-паузи за всички участници, транспортни разходи. 

17. „Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производствата по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК“ – обособена позиция № 2            Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на 6 броя обучения за по 20-25 участника всяко и продължителност 4 дни – хотелско настаняване в единични стаи, осигуряване на зали с пълно техническо оборудване – лаптоп, мултимедиен проектор, екран, флипчарт, изхранване – закуска, обяд и вечеря за участниците с нощувки, кафе-паузи за всички участници, транспортни разходи.  

18. „Организиране на специализирано обучение, за повишаване на квалификацията и професионализма на 300 служители от Агенция по заетостта на тема: „Работа с трудни клиенти със специфични потребности“ – обособена позиция № 2 Агенция по заетостта, включващо логистично осигуряване провеждането на 10 броя специализирани обучения за по 30 участника всяко и продължителност 3 дни – хотелско настаняване в единични стаи, осигуряване на зали с пълно техническо оборудване – лаптоп, мултимедиен проектор, екран, флипчарт, изхранване – закуски, обяди и вечери за всички участници, кафе-паузи за всички участници, транспортни разходи.

19. “Хотелско настаняване, логистика и организационно-техническа дейност при провеждането на 16 модулни обучения и две конференции и обмяна на опит и споделяне на добри практики с Кралство Дания” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 „Хотелско настаняване, логистика и организационно-техническа дейност при провеждане на 16 модулни обучения по проект „Учене в толерантност” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на директори, педагогически съветници, учители, училищни психолози, началници и експерти от РИО на МОН, организиране и провеждане на две конференции – на пресконференция за запознаване на обществеността с проекта и на национална заключителна конференция“ във връзка с изпълнението на проект: “Учене в толерантност“, финансиран по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“         Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), включващо логистично осигуряване провеждането за 16 модулни обучения в страната – хотелско настаняване; автобусен транспорт; кетъринг за целия престой – закуски, обеди и вечери, кафе-паузи; учебни зали за обучението с цялостно техническо оборудване – мултимедийна техника, екран, лаптоп, озвучаване, флипчарт; регистрация на участниците,  видео и фотозаснемане и медийно отразяване на мероприятието.

20. “Хотелско настаняване, логистика и организационно-техническа дейност при провеждането на 16 модулни обучения и две конференции и обмяна на опит и споделяне на добри практики с Кралство Дания” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 2 „Хотелско настаняване и логистика при обмяна на опит и споделяне на добри практики на преминалите през обучение български педагози с техни колеги от Кралство Дания“ във връзка с изпълнението на проект: “Учене в толерантност“, финансиран по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), включващо логистично осигуряване провеждането на хотелско настаняване, единични стаи в Копенхаген (Дания) за 35 участника; самолетни билети за 35 участника, кетъринг за целия престой – закуски, обеди и вечери;  видео и фотозаснемане и медийно отразяване на мероприятието.       

21. „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки“ по Оперативна програма „Техническа помощ 2007-2013 г.”, с бенефициент: Агенцията по обществени поръчки, включващо логистично осигуряване провеждането на 5 броя специализирани обучения за по 45 участника всяко и продължителност 3 дни – хотелско настаняване в хотели категория 5 *, самостоятелни стаи, изхранване – закуски, обеди и вечери на блок маса, кафе-паузи, осигуряване на зала с пълно техническо оборудване – лаптоп, мултимедиен проектор, озвучителна техника, екран, флипчарт, презентационни материали и химикалка за всеки участник, бадж за всеки участник, изработване на банери за всяко обучение, снимков материал, транспорт за участниците

22. „Съвременни модели на образование в департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ в НБУ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, с бенефициент: Нов български университет, гр. София, включващо логистично осигуряване провеждането на 10 бр. семинари в страната – хотелско настаняване; автобусен транспорт; кетъринг за целия престой – закуски, обеди и вечери, кафе-паузи; учебни зали за семинарите с цялостно техническо оборудване – мултимедийна техника, екран, лаптоп, озвучаване, флипчарт; регистрация на участниците,  фотозаснемане на мероприятието.

ФИРМА „ВАКАНЦИЯ” ООД

vakancia

Сподели публикация