Главно меню
Меню 2

фирма Ваканция ООД проведе поредните два семинара в гр. Елена и на гр. Девин

През месец януари 2013 г. фирма Ваканция ООД проведе поредните два семинара в гр. Елена на 23 януари 2013 г. и в гр. Девин на 29 януари. Проведените информационни семинари са част от кампанията за разясняване на Ос 2 от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.)”.
Събитията преминаха при висок интерес от страна на земеделските производители, представителите на местната власт и потенциални бенефициенти.

Следващите мероприятия, част от зимната кампания поразясняване на Ос 2 от Програмата за развитие на селските райони ще бъдат проведени през месец февруари в районите на Радомир и Неделино, като в рамките на събитието ще бъдат запознати и информирани пряко потенциалните кандидати с възможностите, които дава програмата, за начините и условията за кандидатстване по мерките от приоритетната ос 2 от ПРСР.

Сподели публикация