Главно меню
Меню 2

Категория:НОВИНИ


  Номер на проекта:  BG16RFOP002-2.097-2022 Проект BG16RFOP002-2.097-2022 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. по Схема за набиране на заявления за подкрепа „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския…


Номер на проекта:  BG16RFOP002-2.095-0423 Проект BG16RFOP002-2.095-0423 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. по Схема за набиране на заявления за подкрепа „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд…


Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа) –  „ВАКАНЦИЯ“ ООД Общата стойност на заявлението за подкрепа: 3 826.71 лв. Начало: 27.01.2021 г. Край:     27.04.2021 г.  


Безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“  Оперативна програма:  Иновации и конкурентоспособност Приоритетни оси:  Предприемачество и капацитет за растеж на МСП Наименование на процедура : Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19  Проект и главна…


ПРОЕКТ: BG05M9OP001-4.003-0043-C02 “Осигуряване на устойчива заетост за маргинализирани общности, посредством съвместяване на професионалния и личния живот” Процедура № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Бенефициент по проекта: „Ваканция“ ООД Партньор по проекта: Изследователски център за човешко развитие, Литва Основна цел на проекта: Установяване на транснационално сътрудничество по отношение на…


Община Първомай  реализира работно посещение в  Мадрид          В периода 23 – 27.04.2019 г. фирма  „Ваканция” ООД  успешно реализира първото от пет на брой посещения в гр. Мадрид, Испания по обществена поръчка на Община Първомай „Организиране и провеждане на посещения  в страната и чужбина за изпълнение на дейностите по Проект „Добри практики за осигуряване на заетост”…


Приключи изпълнението на дейностите по проект „Приятели” През изминалият месец „Ваканция“ ООД успешно приключи с изпълнението на дейностите по договор, сключен с Община Искър за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Услуги на туроператор за организиране на изнесени семинари, участие на деца в мероприятия, екскурзии, „Зелено училище” във връзка с изпълнение на дейностите по проект…


Вълшебна класна стая“ по Договор № BG05M2OP001-3.001-0076 (№Д03-216/01.08.2016 г.  В края на м. Ноември 2017 г. малчуганите от 5 детски градини от град Стара Загора, село Хрищени и село Хан Аспарухово, изживяха емоцията от първия зимен лагер, който се проведе в кк Пампорово, хотел Снежанка. За всички тях се погрижихме ние, от фирма „ВАКАНЦИЯ“, като…


Фирма „ВАКАНЦИЯ“  изпълнени успешно Договор № 492 / 31.03.2017 г. за възлагането на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по организация и провеждане на посещения в чужбина на група младежи от Младежки център Стара Загора и обучителни посещения на екипа по проекта по проект BG 06-101 „Международен младежки център за…


Фирма „Ваканция“  спечели и изпълнява проект на Министерство на правосъдието Една от големите обществени поръчки, които „Ваканция“ ООД спечели през 2016 г. е по проект на Министерство на правосъдието по Норвежкия финансов механизъм – „Логистика, осигуряване на дейности по информация и публичност, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на обучителни материали по проект „Подобряване…