Главно меню
Меню 2

Категория:НОВИНИ


Безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“  Оперативна програма:  Иновации и конкурентоспособност Приоритетни оси:  Предприемачество и капацитет за растеж на МСП Наименование на процедура : Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19  Проект и главна…


ПРОЕКТ: BG05M9OP001-4.003-0043-C02 “Осигуряване на устойчива заетост за маргинализирани общности, посредством съвместяване на професионалния и личния живот” Процедура № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Бенефициент по проекта: „Ваканция“ ООД Партньор по проекта: Изследователски център за човешко развитие, Литва Основна цел на проекта: Установяване на транснационално сътрудничество по отношение на…


Община Първомай  реализира работно посещение в  Мадрид          В периода 23 – 27.04.2019 г. фирма  „Ваканция” ООД  успешно реализира първото от пет на брой посещения в гр. Мадрид, Испания по обществена поръчка на Община Първомай „Организиране и провеждане на посещения  в страната и чужбина за изпълнение на дейностите по Проект „Добри практики за осигуряване на заетост”…


Приключи изпълнението на дейностите по проект „Приятели” През изминалият месец „Ваканция“ ООД успешно приключи с изпълнението на дейностите по договор, сключен с Община Искър за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Услуги на туроператор за организиране на изнесени семинари, участие на деца в мероприятия, екскурзии, „Зелено училище” във връзка с изпълнение на дейностите по проект…


Вълшебна класна стая“ по Договор № BG05M2OP001-3.001-0076 (№Д03-216/01.08.2016 г.  В края на м. Ноември 2017 г. малчуганите от 5 детски градини от град Стара Загора, село Хрищени и село Хан Аспарухово, изживяха емоцията от първия зимен лагер, който се проведе в кк Пампорово, хотел Снежанка. За всички тях се погрижихме ние, от фирма „ВАКАНЦИЯ“, като…


Фирма „ВАКАНЦИЯ“  изпълнени успешно Договор № 492 / 31.03.2017 г. за възлагането на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по организация и провеждане на посещения в чужбина на група младежи от Младежки център Стара Загора и обучителни посещения на екипа по проекта по проект BG 06-101 „Международен младежки център за…


Фирма „Ваканция“  спечели и изпълнява проект на Министерство на правосъдието Една от големите обществени поръчки, които „Ваканция“ ООД спечели през 2016 г. е по проект на Министерство на правосъдието по Норвежкия финансов механизъм – „Логистика, осигуряване на дейности по информация и публичност, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на обучителни материали по проект „Подобряване…


Най-важният проект за успешното прилагане на новия Закон за обществените поръчки бе спечелен и реализиран от фирма „Ваканция“ ООД Фирма „Ваканция“ ООД спечели и успешното реализира в срок – в рамките на по-малко от един месец, договор, сключен с Агенцията по обществени поръчки с предмет: „Организиране на специализирани обучения в страната, във връзка с изпълнение…


Новият Закон за обществени поръчки и Правилника за неговото прилагане влизат в сила от 15 април 2016 г., тъй като беше обнародван в ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.                 НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ, В СИЛА ОТ 15 АПРИЛ 2016 ГОДИНА  


Бизнес форум ФЕРМАТА ще дискутира земеделската политика и финансиране Основен акцент на земеделския форум ще бъдат промените и предизвикателствата в Програма за развитие на селските райони (2014 – 2020) Успешни фермери и търговци ще споделят добри практики и проекти за бизнес развитие в земеделския сектор по време на бизнес форум ФЕРМАТА в град Пловдив. Форумът…