Главно меню
Меню 2

Категория:ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ


„Нови модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество” – поредният успешно изпълнен проект от фирма „Ваканция“ ООД ! На 26.02.2013 г. бе проведена заключителната пресконференция по проекта на Община Петрич „Нови модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество”. Така за по-малко от два месеца фирма „Ваканция“ успя…


През месеците ноември и декември 2012 г. „Ваканция“ ООД изпълни успешно проект на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – „Организиране на тематични журналистически турове за представители на чуждестранни медии”, в рамките на който бяха организирани 8 тематични тура за най-престижните медии от цяла Европа. Услугата включваше цялостната организация и логистика на туровете, включително: поканване…


На 9 май 2013 година в парк „Бачиново” край Благоевград  се проведе  второто по ред издание на поредицата от събития под надслов „Европейски пикник”. Началният час на празника бе 11 часа. „Европейски пикник” се провежда под егидата на Община Благоевград, а негов организатор е „ВАКАНЦИЯ” ООД след сключен договор № BG161PO002-3.3.02-0022-C0001 с Община Благоевград, която…


Фирма  „Ваканция” реализира изнесено обучение на Община Първомай по спечелена обществена поръчка и подписан договор за изпълнение на дейността – “Ефективно взаимодействие на служителите от администрацията с хора от уязвимите групи”, в рамките на проект: “Повишаване на квалификацията на служителите в Община Първомай”, финансиран от Европейски социален фонд на ЕС и правителството на Р България…


В община Георги Дамяново през месец Февруари 2010  година се проведе конкурс за обществена поръчка “Техническа помощ за провеждане на обучение на място на 20 човека – учебно посещение в община Виламарчант, Испания и Организиране на посещения на представители на партньора от община Виламарчант”, финансирано по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008 “Подкрепа…


Фирма  „Ваканция” ООД  реализира изнесено обучение на Община Първомай по спечелена обществена поръчка и подписан договор за изпълнение на дейността – “Ефективно взаимодействие на служителите от администрацията с хора от уязвимите групи”, в рамките на проект: “Повишаване на квалификацията на служителите в Община Първомай”, финансиран от Европейски социален фонд на ЕС и правителството на РБ…


Фирма Ваканция ООД приключи успешно изпълнението и на най-продължителното от трите обучения за Община Първомай по спечелена обществена поръчка и подписан договор за изпълнение на дейността – „Чуждоезиково обучение по разговорен английски език ”, в рамките на проект: “Повишаване на квалификацията на служителите в Община Първомай”, финансиран от Европейски социален фонд на ЕС и правителството на…


Фирма  „Ваканция” реализира изнесено обучение на Община Първомай по спечелена обществена поръчка и подписан договор за изпълнение на дейността – „Подобряване на личната ефективност чрез обучение за ключови компетентности”, в рамките на проект: “Повишаване на квалификацията на служителите в Община Първомай”, финансиран от Европейски социален фонд на ЕС и правителството на Р България чрез Оперативна…


Този път програмата беше Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., а спечелената обществена поръчка бе възложена от Община Хасково – “Обучителни семинари по проект “Подобряване на основните човешки умения и способности на културни медиатори, обучители на възрастни хора и професионални спортисти в трансграничния район чрез развитие на Система за учене през целия живот…


През месеците ноември и декември 2012 г. „Ваканция“ ООД спечели престижна тръжна процедура и изпълни проекта на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма „Организиране на тематични журналистически турове за представители на чуждестранни медии”. В рамките на проекта бяха разработени и изпълнени качествено и в срок осем различни тематични тура за журналисти от чуждестранни медии от…