Главно меню
Меню 2

Безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 Оперативна програма:  Иновации и конкурентоспособност

Приоритетни оси:  Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Наименование на процедура : Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

 
Бенефициент: Ваканция ООД

Регистрационен номер BG16RFOP002-2.073-6776-C01

 Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500лв. европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране.

Начална дата: 04.08.2020г.
Крайна дата:   04.11.2020г
.

«Ваканция» ООД с благодарност приема навременната финансова подкрепа от Европейския  Съюз

Сподели публикация