Главно меню
Меню 2

Актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство

Актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство

Провеждане на специализирано обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд“ – обособена позиция № 1          Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на четиридневно обучение за 15 служители – изготвяне на план график и програма за провеждане на обучението, осигуряване на учебни материали за всеки от участниците, разработване и предоставяне на анкетни карти, документи, удостоверяващи преминато обучение за всеки участник.

Проблеми и изменения в данъчното законодателство Проблеми и изменения в данъчното законодателство

Сподели публикация