Главно меню
Меню 2

Актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд

Актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд

Логистично осигуряване провеждането на обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд“ – обособена позиция № 2.      Национална агенция за приходите (НАП), включващо логистично осигуряване провеждането на 1 брой обучение за 15 участника и продължителност 4 дни – хотелско настаняване в единични стаи, осигуряване на зали с пълно техническо оборудване – лаптоп, мултимедиен проектор, екран, флипчарт, изхранване – закуска, обяд и вечеря за всички участници, кафе-паузи за всички участници, транспортни разходи.

изменения в данъчното законодателство изменения в данъчното законодателство

Сподели публикация